Oblasť Liptova je bohatá na kultúrne pamiatky a je charakteristická rázovitou ľudovou architektúrou a folklórom.

Vlkolínec

VlkolínecJe mestskou časťou Ružomberka. V súčastnosti tu žije 29 obyvateľov v 18 domoch z celkového počtu 55. V roku 1993 bol zapísaný do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, ako unikátny krajinno – sídelný – architektonický komplex. Vzácne stavby – drevená zvonica z roku 1770, rumpálová studňa z roku 1860, murovaný Kostol Navštívenia Panny Márie z roku 1875.

Havránok – archelogická lokalita.

HavránokSídlisko z mladšej doby železnej /300-100 pred Kristom/ V súčasnej dobe prebieha rekonštrukcia časti keltskej osady Kotínov s obetiskom z prvého storočia pred Kristom. Stavby obydlí, obetisko, pec a rôzne predmety boli čiastočne zrekonštruované a tvoria archeologické múzeum v prírode.

Obec Východná

 Východná30 km od  – prvý júlový víkend sa tu každoročne koná známa prehliadka folklórnych súborov a ľudových tradícií. Vystúpenia sú organizované v prírodnom amfiteátri nad obcou. Je to najväčší slovenský folklórny festival. V obci samotnej sa nachádzajú aj mnohé historické pamiatky.

Liptovské múzeum

Pribylina skanzen12km od  – má vlastivedný charakter a zaoberá sa oblasťou celého Liptova, kde sa nachádzajú aj jeho ďalšie pracoviská a expozície. Hlavnou prioritou je starostlivosť o zbierkový fond, ktorý tvorí viac ako 190 tis. zbierkových predmetov.